Enter Title

TOSHIBA RFID - Informatie

Sinds 15 september 2006 gebruikt Toshiba Europe GmbH deels de RFID-technologie om de efficiëntie van de toeleveringsketen te verbeteren. De RFID-technologie wordt aangeduid door het volgende logo op onze verpakkingen:

Toshiba gebruikt een passieve RFID-tag in de verpakking. Deze tag maakt deel uit van de wegwerpverpakking. De tag kan worden verwijderd en kan met de verpakking worden gerecycled. De tag bevat alleen het identificatienummer van het product en bevat, verzamelt of bewaart geen persoonlijke gegevens. De RFID-technologie wordt uitsluitend gebruikt om de efficiëntie van de toeleveringsketen te verbeteren, wat leidt tot een betere beschikbaarheid van de producten.

TOSHIBA Europe GmbH biedt uitgebreide informatie aan op deze webpagina, zodat u hier accurate informatie vindt over RFID en de toepassingen ervan en over vorderingen in deze technologie. Deze informatie is ervoor bedoeld om klanten vertrouwd te maken met het onderwerp en ze te helpen deze technologie en de voordelen ervan te begrijpen.

ALGEMENE INFORMATIE – GESCHIEDENIS

Het ontstaan van RFID kan in feite worden teruggevoerd tot WO II. De Duitsers, Japanners, Amerikanen en Britten maakten allen gebruik van radar om naderende vliegtuigen te detecteren. Het probleem was dat er geen manier bestond om te bepalen welke vliegtuigen van de vijand waren en in welke vliegtuigen de eigen piloten terugkeerden van een missie. De Duitsers ontdekten dat als piloten een draaiende beweging met hun vliegtuig maakten wanneer ze naar hun basis terugkeerden, het radiosignaal daardoor werd teruggekaatst. Hierdoor wist het radarpersoneel op de grond dat het om een Duitse vliegtuig ging en niet om een geallieerd vliegtuig. Dit is in feite het eerste passieve RFID-systeem.

Uiteraard bleven radar- en RF-communicatiesystemen zich verder ontwikkelen in de jaren vijftig en zestig. Het nieuwere type RFID-technologie werd uitgevonden in 1969 en wordt sindsdien gebruikt in allerlei aspecten van het dagelijks leven. RFID-systemen worden gebruikt voor toegangscontrole, betalingssystemen en contactloze smartcards. Ze worden ook gebruikt voor anti-diefstalsystemen in auto's.

IN DETAIL

Wat is RFID?

De afkorting RFID staat voor 'Radio Frequency Identification' en is een methode voor automatische identificatie waarbij gegevens worden opgeslagen en op afstand worden ingelezen via een RFID-tag of -transponder. RFID-systemen bestaat uit drie basisonderdelen: een antenne, een transceiver (ontvanger) en een transponder (RF-tag).

Wat is een UPC (oftewel een streepjescode)?

UPC staat voor Universal Product Code en wordt al gedurende diverse jaren gebruikt om items automatisch te identificeren via streepjescodes die door een apparaat worden gelezen. RFID vormt een vervanging van de traditionele streepjescodes.

Wat is een EPC?

De EPC, of Electronic Product Code, vormt de volgende generatie op het gebied van automatische productidentificatie.

Wat zijn de verschillen tussen UPC en EPC?

Een UPC identificeert alleen objectklassen of algemene productcategorieën. Een EPC gebruikt een uniek serienummer om elk individueel exemplaar van een product te identificeren en maakt het zo mogelijk producten automatisch te traceren van de fabrikant tot in de winkel.

Hoe werk RFID?

Gegevens worden gegenereerd en opgeslagen op een primaire hostcomputer, vergelijkbaar met streepjescodesystemen. De antenne genereert een magnetisch veld dat de magnetische tag activeert en communicatie tussen de tag en de transceiver mogelijk maakt. RFID werkt op basis van het volgende eenvoudige concept: een signaal wordt naar een transponder verzonden, die daardoor als het ware wordt gewekt en een signaal weerkaatst (passief systeem) of uitzendt (actief systeem).

Een RFID-programmeur codeert informatie in een kleine microchip in een dunne RFID-tag die lijkt op een normaal, zelfklevend etiket. Deze tag wordt op een doos geplakt en begint vervolgens zijn reis door de toeleveringsketen, van de fabriek naar de winkel. RFID-lezers (scanners) die werken volgens hetzelfde protocol als de tag staan op verschillende belangrijke punten in de toeleveringsketen. Deze lezers activeren de tag, waardoor deze radiogolven op een hoge frequentie uitzendt binnen de bandbreedten die voor RFID-gebruik zijn gereserveerd. Deze radiogolven verzenden id's of codes die verwijzen naar unieke informatie over producten in de doos.

De lezers sturen de codes door naar een hostcomputer terwijl de doos ergens in de toeleveringsketen een RFID-poort passeert of over een lopende band rolt. De computer analyseert deze informatie en stelt deze beschikbaar aan iedereen die moet weten waar een product zich op een bepaald moment bevindt.

Bestaan er verschillende soorten RFID?

Er bestaan twee soorten RFID-technologie. Er zijn systemen met passieve tags en met actieve tags. Actieve tags bevatten een transmitter (zender) en hun eigen stroomvoorziening (batterij). Ze kunnen worden gelezen en geschreven, hebben een grotere geheugencapaciteit en een veel groter werkingsbereik dan passieve tags. De batterij wordt gebruikt om de circuits van de microchip aan te sturen en om een signaal naar een lezer te verzenden.

Passieve tags kunnen gewoonlijk alleen worden gelezen (net als streepjescodes). Ze hebben een kleiner werkingsbereik en een kleinere geheugencapaciteit. Passieve tags hebben geen batterij. Ze krijgen in plaats daarvan stroom van de lezer, die elektronmagnetische golven uitzendt die de antenne van de tag van stroom voorzien.

Welk soort tags gebruikt Toshiba Europe GmbH?

Toshiba Europe GmbH gebruikt alleen passieve tags. Dit betekent dat het leesbereik maximaal 10 meter bedraagt. De tag bevat alleen het identificatienummer van het product en bevat, verzamelt of bewaart geen persoonlijke gegevens. De RFID-technologie wordt uitsluitend gebruikt om de efficiëntie van de toeleveringsketen te verbeteren, wat leidt tot een betere beschikbaarheid van de producten. De tag maakt deel uit van de wegwerpverpakking en kan met de verpakking worden verwijderd.

Wat zijn de voordelen van de RFID-technologie?

Het belangrijkste voordeel is dat hiermee elektronisch toezicht kan worden gehouden op producten. In tegenstelling tot bij het streepjescodesysteem kan de voorraad op elk punt in de toeleveringsketen worden bijgehouden. De RFID-technologie biedt niet de nadelen van streepjescodes, waarbij elk item handmatig moet worden gescand, die slechts een beperkte hoeveelheid informatie kunnen opslaan en die moeten worden gewijzigd telkens wanneer de informatie verandert. Daarnaast kan een vuile of beschadigde streepjescode niet worden gelezen. Een ander belangrijk voordeel van RFID-systemen is dat ze geen direct contact vereisen en zich niet rechtstreeks in het zicht van de lezer hoeven te bevinden om correct te werken. Tags kunnen worden gelezen in allerlei omgevingen, zoals sneeuw, mist, ijs, verf, vuil en in andere moeilijke omstandigheden. RFID-tags kunnen bovendien zeer snel worden gelezen en reageren in de meeste gevallen in minder dan 100 milliseconden.

Zijn er wetten die het gebruik van RFID regelen?

Er zijn geen wetten aangenomen die specifiek van toepassing zijn op het gebruik van RFID. De reden hiervoor is dat kwesties met betrekking tot RFID-systemen, evenals streepjescodes en andere systemen, onder de bestaande privacywetgeving vallen.